Uputu o postupanju za plaćanje i izvješćivanje o novčanoj naknadi u slučaju neispunjenja kvota propisanih za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Porezna uprava je objavila Uputu o postupanju za plaćanje i izvješćivanje o novčanoj naknadi u slučaju neispunjenja kvota propisanih za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Uputu možete pogledati na ovome linku [button link=”http://www.porezna-uprava.hr/obrazac_joppd/Documents/Uputa%20o%20postupanju.pdf” newwindow=”yes”] Uputa[/button] Ukratko, novčanu naknadu za neispunjenje kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom za mjesec siječanj 2015. treba…

pročitaj više

Zapošljavanje mladog radnika

Poslodavci koji od 1. siječnja 2015. zaposle mladog radnika za tog su radnika oslobođeni plaćanja doprinosa na plaću do pet godina. Za korištenje olakšice potrebno je ispunjenje slijedećih uvjeta: -da je na dan prijave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, tj. na dan početka radnog odnosa, radnik mlađi od trideset godina…

pročitaj više

JOPPD obrazac – upute za predaju (do 28.02.2015)

Do 28.02.2015. godine predajete stari JOPPD obrazac (verzija koju trenutno imate instaliranu). Vezano za novčanu naknadu zbog neispunjenja kvote za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, nije poznato da li se obrazac može predati po staroj verziji ili je potrebno pričekati da izađe nova verzija (28.02.2015. godine). Kada budemo imali nove informaciju,…

pročitaj više