JOPPD obrazac je integriran u program Obračun plaća ali imamo i modul koji se može kupiti odvojeno.

Obrazac je parametriziran, u kolonama možete definirati gdje će se pojedina kolona popunjavati na B stranici obrasca. Sami unaprijed birate kolone koje idu u zasebne redove (bolovanja, porodiljni…). Možete kreirati i prazan obrazac i onda ga “ručno” popunjavati. Postoji mogućnost dodavanja redaka u već postojeći obrazac iz drugih komitenata i mjeseca obračuna/brojeva isplate. Stranica A JOPPD obrasca se sama popunjava. Prijenos u XML format za dostavu na E-Poreznu se vrši jednim klikom.

U pripremi je povezivanje JOPPD obrasca sa programom Financijsko.