Mogućnosti: šifrarnik partnera, vrste dokumenta, unos ulaznih računa, unos izlaznih računa, unos plaćanja ulaznih računa, unos plaćanja izlaznih računa, unos knjige primitaka i izdataka, pregled temeljnica, pregled knjige primitaka i izdataka, kartice partenra, PDV (mogućnost izrade obrasca u elektroničkom formatu), PDV-K.

Ispisi i rekapitulacije: otvorene stavke, zatvorene stavke, kartice partenra, ispis knjige primitaka i izdataka, podsjetnik, opomena, knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa.

Odgovori