Mogućnosti: šifrarnik poreza, šifrarnik partenra, šifrarnik grupa materijala, šifrarnik materijala, unos primke, unos izdatnice, unos međuskladišnice, unos povratnice, unos početnog stanja, otpis materijala, inventura.

Ispisi i rekapitulacije: stanje po materijalima, kartica materijala, promet po mjesecima, dnevnik ulaza materijala, dnevnik izlaza materijala, inventurni list.

Odgovori