ePorezna – SNU – Specifikacija nepovezanih uplata

Preneseno sa www-porezna-uprava.hr:
Porezna uprava i REGOS implementirali su novu elektroničku uslugu „Pregled nepovezanih uplata i obrazaca“ za obveznike plaćanja javnih davanja po Obrascima JOPPD koja je dostupna u sklopu elektroničkih usluga ePorezna. Usluga  omogućuje specifikaciju rasporeda nepovezanih uplata (SNU) putem kreiranja obrasca SNU, pregled nepovezanih uplata, pregled arhive riješenih nepovezanih uplata, pregled nepovezanih JOPPD obrazaca i povezanih JOPPD obrazaca s nepodmirenim zaduženjima po općinama, pregled povezanih JOPPD obrazaca i pregled predanih obrazaca SNU.
Svrha aplikacije Specifikacija nepovezanih uplata – SNU  je postavljanje zahtjeva za povezivanje nepovezanih uplata sa zaduženjima temeljem JOPPD obrazaca.
Korisnički priručnik i SNU film detaljno opisuju korake u radu s aplikacijom SNU, odnosno postavljanje zahtjeva za povezivanje nepovezanih uplata sa zaduženjima temeljem JOPPD obrazaca. Korisnički priručnik možete pronaći na slijedećem linku: [button link=”http://www.regos.hr/default.aspx?id=3355″ color=”pink” newwindow=”yes”] SNU upute REGOS[/button]