JOPPD obrazac – upute za predaju (do 28.02.2015)

Do 28.02.2015. godine predajete stari JOPPD obrazac (verzija koju trenutno imate instaliranu). Vezano za novčanu naknadu zbog neispunjenja kvote za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, nije poznato da li se obrazac može predati po staroj verziji ili je potrebno pričekati da izađe nova verzija (28.02.2015. godine).

Kada budemo imali nove informaciju, objaviti ćemo ih na našim stranicama.