Kvota 3% za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

U NN 2/15 od 07.01.2015 je objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o određivanju kvote za zapošljavanje osobe sa invaliditetom. Jedinstvena stopa iznosi 3% bez obzira na djelatnost kojom se poduzeće bavi.

Detalje možete pročitati na stranicama NN [button link=”http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_01_2_45.html” newwindow=”yes”] Kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom[/button]