Obavijest poreznim obveznicima o novom računu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje – zbog izlaska iz sustava Državne riznice

Budući da od 01.01.2015. godine Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje izlazi iz sustava Državne riznice, za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje (doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje i doprinosi za zaštitu zdravlja na radu) otvoren je novi uplatni račun HR6510010051550100001 – Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – obvezno zdravstveno osiguranje, dok su vrste prihoda ostale iste .
Račun je objavljen u Naredbi o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014.g., „Narodne novine“ br. 150/14.).
Sukladno navedenom, na nalozima za uplatu obveza po osnovu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje koji se u platnom prometu obrađuju od 01.01.2015. godine, potrebno je navesti novi broj uplatnog računa HR6510010051550100001 – Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – obvezno zdravstveno osiguranje, a model uplate i podaci u pozivu na broj primatelja (odobrenja) su ostali isti.
Preuzeto sa stranica Porezne uprave.