Obrazac JOPPD – sati rada i neodrađeni sati

Prema tumačenju RRIF-a, pod 10.0. (Neodrađeni sati) spada slijedeće:

  • godišnjeg odmora
  • privremene spriječenosti za rad zbog bolesti (do 42 dana)
  • blagdana i neradnih dana utvrđenih posebnim zakonom
  • plaćenog dopusta
  • u kojima je radnik odbio raditi zbog neprovedenih mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu
  • prekida rada do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili uslijed drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran
  • u kojima radnik ne radi zbog drugih opravdanih razloga određenih zakonom, drugim propisom ili kolektivnim ugovorom

Molim da provjerite svoje postavke u kolonama.