Podnošenje godišnjeg obračuna poreza i prireza iz plaća za 2015. godinu

Sa stranica porezne uprave: ​Vezano za podnošenje godišnjeg obračuna poreza i prireza iz plaća za 2015. godinu podsjećamo porezne obveznike podnositelje JOPPD obrazaca, koji ostvaruju pravo na povrat više uplaćenog poreza, da zahtjev podnose putem aplikacije Specifikacija nepovezanih uplata.

Dakle, više ne morate tražiti povrat sredstava kao prethodnih godina (ukoliko za to ima potrebe), već se to rješava putem SNU aplikacije Porezne uprave. Prijenos sredstava će se izvršiti u trenutku kada zatvorite sve stavke koje su otvorene po JOPPD obrascima.