Primjeri godišnjeg obračuna poreza – JOPPD obrazac

Primjeri sa stranica porezne uprave:

[button link=”http://www.porezna-uprava.hr/obrazac_joppd/Documents/Primjer%20godi%C5%A1njeg%20obra%C4%8Duna%20II.pdf” newwindow=”yes”] Prvi primjer[/button]

[button link=”http://www.porezna-uprava.hr/obrazac_joppd/Documents/Primjer%20godi%C5%A1njeg%20obra%C4%8Duna%20I.pdf” newwindow=”yes”] Drugi primjer[/button]