Troškovi službenog putovanja – iskazivanje na JOPPD obrascu

Od 1. siječnja 2015. godine u JOPPD obrascu se prikazuju i troškovi hotela, javnog prijevoza i cestarine bez obzira na način podmirenja troškova. Navedeni troškovi upisuju se u JOPPD obrazac s oznakom 39 (polje 15.1.), a načinom isplate 5 – davanje u naravi (polje 16.1.).

Oznaka načina isplate 0- nema isplate za putovanja koja su započela od 1. siječnja 2015. godine neće se više upotrebljavati. Prema informacijama iz Porezne uprave, ako je i nadoknada troškova noćenja, javnog prijevoza i cestarine plaćena od strane radnika i refundirana radniku na tekući račun ili u gotovini, u polje 16.1. na str. B treba upisati 5 – davanje u naravi, a ne 1 – isplata na tekući ili 4 – isplata u gotovini.