Ukidanje posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Dana 01.01.2015. godine je stupio na snagu Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/2013). Po novome više ne postoji obveza posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom koji se prema odredbama starog Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 143/2002 i 33/2005) plaćao po stopi od 0,1% ili 0,2%. Umjesto posebnog doprinosa uvedena je obveza plaćanja novčane naknade u slučaju neispunjenja kvota propisanih za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Za osnovice koje se pripisuju stažu osiguranja koji se odnosi na razdoblja nakon 31. prosinca 2014., za sve poslodavce propisana je  jedinstvena stopa od 1,7% za obračun doprinosa za zapošljavanje. Zbog navedenih izmjena u obrascu JOPPD za razdoblja od 1.1.2015. godine u polje 7.2. stranice B Obrasca JOPPD moguće je upisati samo 0.

Obajvu možete pročitati na doljnjem linku.

Preuzeto sa stranica Porezne uprave [button link=”http://www.porezna-uprava.hr/Lists/Vijesti/Vijest.aspx?ID=1137&RootFolder=%2FLists%2FVijesti&Source=http%3A%2F%2Fwww.porezna-uprava.hr%2FStranice%2FNaslovnica.aspx” newwindow=”yes”] Ukidanje posebnog doprinosa[/button]