Upute za program Obračun plaća – novi JOPPD obrazac

Ove izmjene ćete izvršiti NAKON šta vam pošaljemo novu verziju JOPPD obrasca.

Kako se na stranici B JOPPD obrasca dodalo polje “10.0. Ukupni neodrađeni sati rada (10.- odrađeni sati rada)”, potrebno je u šifrarniku kolona postaviti oznaku za pojedine vrste rada (kolone od 001 – 399) i to na slijedeći način:

Za kolone koje sadržavaju sate RADA: polje JOPPD -> Sati rada

Za kolone koje sadržavaju NEODRAĐENE SATE RADA: polje JOPPD -> Neodrađeni sati

Za SVE OSTALE kolone potrebno je polje JOPPD ostaviti PRAZNIM ili možete postaviti polje na vrijednost PRAZNO (zadnja stavka).

Molim da pazite na kolone koje koristite za prikaz uvećanja plaće, koje sadrže vrijednost sata ali NE IDU u zbroj UKUPNIH SATI. Za te kolone morate polje JOPPD ostaviti PRAZNIM ili možete postaviti polje na vrijednost PRAZNO (zadnja stavka).

Na JOPPD obrascu B stranica, polje “10. Ukupni sati rada prema kojima se radi obračun” će sadržavati zbroj sati iz kolona kojima ste postavili polje JOPPD na Sati rada  i  Neodrađeni sati. Polje “10.0. Ukupni neodrađeni sati rada (10.- odrađeni sati rada)” će sadržavati zbroj sati iz kolona kojima ste postavili polje JOPPD na Neodrađeni sati.

VAŽNO! KOLONE 700-899 (NAKNADE I OBUSTAVE) OSTAVLJATE KAKO JE BILO DO SADA!

kolone