Uputu o postupanju za plaćanje i izvješćivanje o novčanoj naknadi u slučaju neispunjenja kvota propisanih za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Porezna uprava je objavila Uputu o postupanju za plaćanje i izvješćivanje o novčanoj naknadi u slučaju neispunjenja kvota propisanih za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Uputu možete pogledati na ovome linku [button link=”http://www.porezna-uprava.hr/obrazac_joppd/Documents/Uputa%20o%20postupanju.pdf” newwindow=”yes”] Uputa[/button]

Ukratko, novčanu naknadu za neispunjenje kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom za mjesec siječanj 2015. treba uplatiti u mjesecu veljači, bilo koji dan, sa pozivom na broj 5118-OIB-15059. Dakle, JOPPD obrazac treba predati dana 28.02.2015. godine (subota), a to je ujedno i dan kada će EPOREZNA pustiti u rad novi JOPPD obrazac. brazac se predaje sa VRSTOM 4.