Zapošljavanje mladog radnika

Poslodavci koji od 1. siječnja 2015. zaposle mladog radnika za tog su radnika oslobođeni plaćanja doprinosa na plaću do pet godina. Za korištenje olakšice potrebno je ispunjenje slijedećih uvjeta:

-da je na dan prijave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, tj. na dan početka radnog odnosa, radnik mlađi od trideset godina (može imati najviše 29 godina, 11 mjeseci i 29 dana)

-da se radnika zapošljava na neodređeno vrijeme, bilo na puno ili nepuno radno vrijeme te da radnik nije kod istog poslodavca prije bio zaposlen na neodređeno vrijeme, ali nije smetnja ako je bio zaposlen na određeno vrijeme ni ako je kod odnosnog poslodavca bio na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Olakšicom se mogu koristiti svi poslodavci, neovisno o pravnom obliku organiziranja i neovisno o broju radnika koje zapošljavaju, uključujući tijela državne vlasti i jedinice lokalne uprave i samouprave kod kojih se radni odnos zasniva rješenjem o primanju u službu.

 

Ukoliko imate slučaj zapošljavanja mladog radnika, molim da se javite kako bi vam u program Obračun plaća, datoteka radnika dodali opciju “mladog radnika”. Isto tako, potrebno je dodati šifru 0010 u šifrarniku “Oznaka stjecatelja”. Trenutno se na A stranici JOPPD obrasca NE ZBRAJAJU kolone koje se odnose na šifru 0010, tako da vam ujedno moramo i taj dio ažurirati.