18.12.2013 Dodan je JOPPD obrazac!

Mogućnosti: obračun plaća, obračun ugovora, 99 komitenata (može se proširiti za rad s više komitenata), kadrovska evidencija, obračun neto na bruto, obračun kredita, obračun bolovanja, obustave za sindikat, minuli rad, godišnji obračun poreza, popunjavanje virmana, diskete za banke, export u FINA format…

Obrasci i rekapitulacije:JOPPD,  ID, IDD, RSM, DNR, ID u XML formatu, IP, rekapitulacija poreza, zbirna rekapitulacija, kartice radnika, kumulativ poduzeća, knjiga radnika…

Svi obrasci imaju mogućnost exporta u format za predaju putem interneta.

Mogućnost prijenosa podataka u program Financijsko.

 

Odgovori