Program za knjigovodstvo

namijenjen je upravljanju knjigovodstvenim servisima ili internim knjigovodstvom firme. Programski paket radi u potpunosti u skladu sa svim zakonskim odredbama te pruža izrazitu izvještajnu fleksibilnost kojom se namiruju sve potrebe menadžmenta firme. Uz to je i modularan što znači da možemo konfigurirati Vaš program prema potrebama Vašega poslovanja.

Nudimo Vam optimizaciju svih poslovnih procesa te veću učinkovitost i brzinu.

Moduli koje programski paket obuhvaća su

Materijalno poslovanje

Modul služi za praćenje i analizu skladišnog poslovanja, obradu skladišnih dokumenata, financijsko i komadno praćenje stanja zalihe te kreiranja inventura, izvješća i analiza. Ne ograničava broj skladišta i skladišnih dokumenata. Kreiranjem skladišta i/ili skladišnog dokumenta definiraju se potrebni parametri kako bi vođenje poslovanja bilo maksimalno automatizirano.

Mogućnosti: šifrarnik poreza, šifrarnik partnera, šifrarnik grupa materijala, šifrarnik materijala, unos primke, unos izdatnice, unos međuskladišnice, unos povratnice, unos početnog stanja, otpis materijala, inventura…

Ispisi i rekapitulacije: stanje po materijalima, kartica materijala, promet po mjesecima, dnevnik ulaza materijala, dnevnik izlaza materijala, inventurni list…

Financijsko knjigovodstvo

Modul omogućuje kompletnu obradu podataka, njihov pregled i izvještavanje vezano uz financijsko knjigovodstvo poduzeća.

Obračun plaća

Modul je predviđen za izračun dohotka djelatnika te evidenciju i obradu podataka za njegov izračun. Jednostavnim unosom podataka dobiva se baza koja se koristi za daljnji izračun, kao i za kreiranje izvješća prema državnim tijelima.

U modulu su sadržani svi podaci o djelatnicima na temelju kojih se generiraju nalozi banci za plaćanje i isplatu plaća.

Mogućnost prijenosa podataka u program Financijsko knjigovodstvo.

U program Obračun plača integriran je i JOPPD obrazac, ali imamo i modul koji se može kupiti odvojeno.

Obrazac je parametriziran, u kolonama možete definirati gdje će se pojedina kolona popunjavati na B stranici obrasca. Sami unaprijed birate kolone koje idu u zasebne redove (bolovanja, porodiljni…). Možete kreirati i prazan obrazac i onda ga “ručno” popunjavati. Postoji mogućnost dodavanja redaka u već postojeći obrazac iz drugih komitenata i mjeseca obračuna/brojeva isplate. Stranica A JOPPD obrasca se sama popunjava. Prijenos u XML format za dostavu na E-Poreznu se vrši jednim klikom.

Virmani

Modul služi za jednostavan ispis virmana. Prilikom ispisa virmana unose se potrebni podaci, i to podaci o platitelju i primatelju, svrha, iznos…

Knjiga U-RA/I-RA

Modul služi za evidenciju ulaznih i izlaznih računa, njihovu kontrolu i obračun PDV-a.

Mogućnosti: šifrarnik partnera, vrste dokumenta, unos ulaznih računa, unos izlaznih računa, unos plaćanja ulaznih računa, unos plaćanja izlaznih računa, unos knjige primitaka i izdataka, pregled temeljnica, pregled knjige primitaka i izdataka, kartice partenra, PDV (mogućnost izrade obrasca u elektroničkom formatu), PDV-K.

Ispisi i rekapitulacije: otvorene stavke, zatvorene stavke, kartice partenra, ispis knjige primitaka i izdataka, podsjetnik, opomena, knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa.

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

Odgovorit ćemo na Vaš zahtjev u najkraćem mogućem roku


    Ime i prezime (*)

    Email (*)

    Naslov

    Poruka