Mogućnosti

  • šifrarnik radnika
  • šifrarnik praznika i neradnih dana
  • unos i ispravak radnog vremena (čitač magnetnih kartica)

Ispisi i rekapitulacije

  • radni sati po radnicima
  • dolasci i odlasci radnika
  • evidencija o radnom vremenu
Postoji mogućnost instalacije čitača magnetnih kartica koja je povezana sa aplikacijom Radno vrijeme. 
Čitač bilježi vrijeme dolaska i odlaska sa posla.